Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paszarnia Katarzyna Stańczak z siedzibą w 11-010 Wójtowo przy ul. Konwaliowa 1, zarejestrowana w Barczewie, nr NIP: 7393456969, nr REGON: 367820813, e-mail:kontakt@paszarnia.com, tel. 502 616 915
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług przez Paszarnia Katarzyna Stańczak na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
* pracownicy, Paszarnia Katarzyna Stańczak
* organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

1.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celach podatkowych zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
5. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Paszarnia Katarzyna Stańczak.
6. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Paszarnia Katarzyna Stańczak.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.